ha-vel Colocation

Při rozhodování, kam umístit své technologie, hraje roli mnoho faktorů. Ale jeden z nejdůležitějších je geografické postavení a kvalita datové sítě.

Síťové a zákaznické technologie jsou čím dál, tím složitější a některé kolokační body nemusí splňovat nejnáročnější požadavky. Služba ha-vel Colocation zohledňuje požadavky i zkušenosti a nabízí vždy něco navíc. ha-vel Colocation nabízí svým zákazníkům možnost využít daleko komplexnějí více než 500 přístupvých bodů sítě ha-vel. Umožňuje umístit vnější i vnitřní technologie do stávajících prostor, bez nutnosti vyjednávat s majiteli objektů. 

Klíčové přednosti služby:

► umístění antén, stožárů i aktivní technologie na body sítě ha-vel

► možnost využití zálohovaného napájení technologické místnosti

► garantovaný přístup k Vašim technologiím

 možnost připojení aktivních prvků do monitorovacího systému ha-vel

► zajištění všech povolení a smluvních dokumentů

► připojení k síti ha-vel s garancí rychlého navýšení kapacity

Nabízené lokality jsou zároveň našimi klíčovými přípojnými body. A podle toho se také staráme. Využijte možnost zálohovaného napájení. Využijte proaktivní monitoring našeho Dohledového centra 24/7/365. Využijte možnost garantovaného přístupu ke svým technologiím. To je  ha-vel Colocation.

Službu lze kombinovat s pronájmem mikrovlných technologií a datovými okruhy. Podívejte se na více možností.