ha-vel Colocation

Na rozhodovanie, kam umiestniť svoje technológie, má vplyv veľa faktorov. Ale jedným z najdôležitejších je geografická poloha a kvalita dátovej siete.

Sieťové a zákaznícke technológie sú čoraz zložitejšie a niektoré kolokačné body nemusia spĺňať najnáročnejšie požiadavky. Služba ha-vel Colocation zohľadňuje požiadavky a skúsenosti a vždy ponúka ešte niečo navyše. ha-vel Colocation ponúka svojim zákazníkom možnosť oveľa komplexnejšieho využitia vyše ako 500 prístupových bodov siete ha-vel. Umožňuje umiestniť vonkajšie aj vnútorné technológie do existujúcich priestorov bez potreby rokovania s majiteľmi objektov.

Kľúčové prednosti služby:

► umiestnenie antén, stožiarov aj aktívnej technológie na body siete ha-vel

► možnosť využitia zálohovaného napájania technologickej miestnosti

► garantovaný prístup k vašim technológiám

 možnosť pripojenia aktívnych prvkov do monitorovacieho systému ha-vel

► zabezpečenie všetkých povolení a zmluvných dokumentov

► pripojenie do siete ha-vel s garanciou rýchleho zvýšenia kapacity

Ponúkané lokality sú zároveň naše kľúčové prípojné body. Podľa toho sa aj o ne staráme. Využite možnosť zálohovaného napájania. Využite proaktívne monitorovanie nášho dozorného centra  24/7/365. Využite možnosť garantovaného prístupu k svojim technológiám. To je  ha-vel Colocation.

Službu možno kombinovať s prenájmom mikrovlnných technológií a dátovými okruhmi. Pozrite si viac možností.