Vrcholový management společnosti ha-vel je tvořen pěti managery:

Pavel
Halfar

Jednatel společnosti

Aleš
Fremut

Obchodní ředitel

Radka
Růžičková Bialá

Provozní a bezpečnostní ředitelka

a manažerka integrovaného systému

Lukáš
Plesník

Finanční ředitel

Robert
Šebek

Technický ředitel