Akademie ha-vel

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: Systematické vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců společnosti ha-vel internet s.r.o.

 

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004819, operační program Zaměstnanost, Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců.

 

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

 

Název projektu: Systematické vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců společnosti ha-vel internet s.r.o.

 

Cílová skupina: Zaměstnanci tj. osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu.

 

Cíl projektu: realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

 

Do projektu bude zapojeno celkem 55 zaměstnanců žadatele.

 

Zapojení zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:

-       Obecné IT

-       Specializované IT

-       Měkké a manažerské dovednosti

-       Jazykové vzdělávání

-       Technické a jiné odborné vzdělávání

-       Účetní, ekonomické a právní kurzy

-       Interní lektor

 

Od dubna 2018 probíhá jazyková výuka zaměstnanců naší společnosti.

 

Červen odstartoval aktivitu technických kurzů.

 

Účetní, ekonomické a právní kurzy se zařadily do projektu v červnu tohoto roku.

 

Soft Skills nám otevřelo září a příštím rokem chystáme zapojit specializovaná IT školení.

 

Realizátor projektu: ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava, Muglinov

Kontaktní osoba: Bc. Radka Růžičková Bialá, mail: radka.biala@ha-vel.cz