Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: Systematické vzdělávání a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců společnosti ha-vel internet s.r.o.

 

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004819, operační program Zaměstnanost, Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců.

 

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

 

Cílová skupina: Zaměstnanci tj. osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu.

 

Cíl projektu: realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

 

Oblasti vzdělávacích aktivit projektu:

-       Obecné IT

-       Specializované IT

-       Měkké a manažerské dovednosti

-       Jazykové vzdělávání

-       Technické a jiné odborné vzdělávání

-       Účetní, ekonomické a právní kurzy

-       Interní lektor

 

Aktuality:

V loňském roce jsme rozjeli projekt s otevřenými i firemními kurzy měkkých dovedností a obecných IT. Dokončili jsme aktivity účetní, ekonomické a právní a nyní jsme se zaměřili na vzdělávání ve specializovaných i technických odborných IT kurzech.

Jazyková výuka nadále pokračuje i v tomto roce a zdárně tak jedeme do finále!  

Do projektu, jehož hlavním přínosem je vysoká kvalifikace a odbornost zaměstnanců společnosti ha-vel internet, je v tuto chvíli zapojeno 53 z celkového počtu 55 podpořených osob.

Všem zúčastněným, lektorům, dodavatelské společnosti Everesta a projektovému týmu MPSV děkujeme za spolupráci a jedeme dál…

 

Realizátor projektu: ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava, Muglinov

Kontaktní osoba: Bc. Radka Růžičková Bialá, mail: radka.biala(zavináč)ha-vel.cz