ha-vel Orbital

Již žádný ztracený hovor

Maximalizujte využití příležitostí

Využitím Call Centra ha-vel Orbital získáte další konkurenční výhodu pro Vaši společnost. Máte možnost zvýšit spokojenost svých zákazníků tím, že se k Vám vždy dovolají a vy budete vždy připraveni. Již žádný ztracený hovor. I zákazník, který se hned nedovolal může být úspěšně kontaktován zpět a Vaše služby budou ještě lépe hodnoceny. Tlak trhu Vás nutí být stále lepší a efektivnější a ha-vel Orbital Call Centrum je jedním z nástrojů jak toho dosáhnout. Pouze skutečně efektivní řešení pro zákaznická centra dovolí Vašim operátorům komunikovat se zákazníky rychle a efektivně. Mohou pružně reagovat na jejich požadavky v okamžiku volání a také úspěšně zvládnout zátěž v době kdy počet volání převyšuje počet operátorů ale i mimo ni.

Přínosy

vyšší účinnost a efektivita zákaznického centra díky lepšímu využití operátorů a konsolidaci více služeb do jednoho centra

► jednoduché řízení a monitorování call centra

► sledování a vyhodnocování kvality a výkonnosti Call Centra - sada nástrojů pro tvorbu výstupů a analýzu provozu call centra
umožňuje vyhodnocovat proces odbavení jednotlivých hovorů a reagovat na vznikající situace a potřeby zákazníků

► usnadňuje kontakt se zákazníky, integraci s informačním systémem, snadné řízení a sledování provozu call centra, efektivní
vyhodnocování činnosti zákaznických center

► směrování hovorů na základě definovaných podmínek (směr, odkud volání přichází, den v týdnu, pracovní/mimo pracovní dobu,
identifikaci volajícího, ...)

► možnost kombinovat dostupnost zdrojů call centra s libovolnými dalšími parametry, využívat funkce distribuovaného (rozprostřeného) řešení u
systémů rozmístěných v několika lokalitách a maximálně využít zdrojů bez ohledu na jejich fyzické umístění

► personalizace služeb klientům díky těmto funkcím:

Podpora specializace operátorů

Pružnost ve směrování hovorů

Personalizace operátorů

 

ORBITAL Computer Telephony Integration

Integrace výpočetních a telekomunikačních systémů (CTI) v Call centrech znamená většinou předání informace o volajícím do informačního systému zákazníka tak, aby operátor věděl kdo mu volá ve chvíli kdy přijímá hovor. V pojetí ha-vel Orbital neznamená CTI pouze propojení ústředny se serverem, ale všechny služby, které lze provázaností informací získat, jako jsou např.: informace o posledním hovoru, záznam hovoru, automatické přesměrování mimo Call Centrum na základě příznaků v databázi, automatický výběr jazykové verze IVR menu nebo operátora ovládající příslušný jazyk podle směru příchozího hovoru nebo jazykového příznaku v databázi. Na rozdíl od většiny ostatních řešení je ha-vel Orbital od počátku svého vývoje postaven na integraci informačních technologií a telekomunikačních služeb a proto dovede nabídnout mnoho pokročilých funkcí a vlastností, i včetně takových, které jsou vyžadovány pouze Vámi jako zákazníkem.

 

Pro bližší informace o službě ha-vel Orbital kontaktujte naše obchodní oddělení.