Infrastruktura, hlas a data s vysokým stupněm zabezpečení

Spolehlivost, garance a kvalita jsou pilířem služeb, které dlouhodobě poskytujeme orgánům státní a veřejné správy. V posledních letech zaznamenává veřejná správa zásadní změny.

Stále více jsou v organizacích veřejné správy uplatňovány moderní techniky manažerského řízení, vnitřní kontroly a vyhodnocování kvality. Cílovým stavem se stává maximální orientace na zákazníka - občana, jeho potřeby  a hlavně včasnost a spolehlivost poskytovaných služeb. Proto přinášíme zkušenost a stabilitu pro komunikaci ve státní a veřejné správě.

K našim klientům patří orgány státní správy, samosprávy i veřejné instituce. Tito zákazníci se již přesvědčili, že ha-vel přináší nadstandardní kvalitu a přístup při zachování optimálních cenových podmínek, nízkých provozních nákladů s využitím pokročilých technologií. Přesvědčte se i Vy.

Zajišťujeme připojení k internetu, datové a hlasové služby, videokonference a mnoho dalších služeb, které zjednoduší práci ve vaší organizaci. Kontaktujte nás a zjistěte, jak Vám můžeme pomoci zefektivnit fungování vaší organizace. Vašim požadavkům vyjdeme maximálně vstříc.