Videokonference

Umožněte svým zaměstnancům pracovat tváří v tvář, aniž by trávili hodiny na cestách.
Sdílejte obsah, strategie i myšlenky. Tak rychle, jak jen potřebujete.

Videokonference můžete uplatnit při poradách managementu podniků, státních organizací i ozbrojených složek. Obohacují odborné semináře a kurzy, firemní školení i výuku na školách. Pravidelně se užívají v medicíně, výzkumu i projekční činnosti. Uplatnit se mohou při marketinkových, propagačních i kulturních akcích. Osvědčily se dokonce i v soudní praxi.

V nejjednodušší variantě mohou tuto technologii využít dvě osoby. Existuje však široká škála zařízení, která umožňuje do videokonferencí zapojovat podstatně větší počet účastníků a připojovacích bodů. Do videokonference se mohou zapojit i stovky lidí, které technicky vysoce kvalitní přenos budou sledovat v sálech na promítacích plátnech a velkoplošných projektorech.

Hlavní výhody videokonference:

 • úspora nákladů (časových i finančních)  
 • snížení skrytých nákladů
 • komunikace "z očí do očí"
 • rychlejší, kvalitnější a efektivnější řízení
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • větší operativnost

Jak využít videokonferenci:

 • komunikace a řízení v rámci organizace
 • dálková školení a studium
 • komunikace s partnery a technická podpora
 • vývoj produktů a řízení projektů
 • vizuální dohledové systémy
 • personalistika

Jak videokonference funguje?

Pro přenos zvuku, obrazu a dat pro videokonferenci je nutné použít přenosových medií. Jedná se především o datové spojení pomocí sítě Internet. Kompatibilita jednotlivých videokonferenčních systémů je zaručena mezinárodním protokolem H.323.

Spojení jednotlivých videokonferenčních systémů je možné navázat jako:

 • point-to-point (bod-bod)
 • point-to-multipoint (vícebodové spojení)

Point-to-point spojení se uskutečňuje pomocí vlastních videokonferenčních zařízení, multipoint spojení potom pomocí videokonferenčních serverů, které jsou opět různého technického provedení podle přenosového prostředí, v kterém jsou provozovány. Vzájemné propojení dvou rozdílných platforem lze zajistit pomocí videokonferenčních síťových prvků. Je tedy možné navazovat spojení například ze sítě ISDN do LAN/WAN a obráceně.

Na základě těchto moderních technologií nabízí telekomunikační skupina ha-vel svým klientům jednu z nejefektivnějších forem komunikace současnosti a především budoucnosti: videokonferenční službu.

Videokonferenční služby poskytované naší společností jsou komplexní - nejedná se z naší strany pouze o prodej nebo pronájem zařízení. Zákazníkovi tuto službu dodáváme v odpovídající kvalitě, aniž by se musel starat o technická zařízení a jejich konfigurace, vyžadující odpovídající technickou gramotnost. Naprostou samozřejmostí jsou odborné konzultace a zaškolení zaměstnanců klienta.

Službu je možné provozovat na platformách IP (Internet Protokol), minimální rychlost připojení 384 kbps a prostřednictvím rozhraní 10/100 Ethernet nebo PCMCIA slot pro WLAN kartu. Druhou možností je použití ISDN (Integrated Services Digital Network) o minimální rychlosti připojení 128 kbps, prostřednictvím rozhraní BRI. V praxi to znamená, že se zákazník může kdykoliv připojit nejen s kterýmkoliv koncovým bodem. který pro něj provozujeme, ale také s kterýmkoliv koncovým bodem ve světě, který má odpovídající konektivitu a zařízení na celosvětově používaném a uznávaném standardu H.323.

Videokonferenční služby nabízíme v těchto modifikacích:

 • neomezený provoz koncového bodu klienta bez tarifu pro vícebodovou videokonferenci za využití videokonferenčního serveru
 • neomezený provoz koncového bodu klienta se speciálním tarifem pro vícebodovou videokonferenci za využití videokonferenčního serveru.
 • neomezený provoz koncového bodu klienta s neomezeným limitem pro vícebodovou videokonferenci

Bezpečnost přenosu dat ve videokonferenční službě a omezení potencionální hrozby průmyslové špionáže je řešeno kódováním pomocí celosvětově uznávaných šifrování typu DES (Data Encryption Standard) a AES (Advanced Encryption Standard).

Zaujala Vás služba? Kontaktujte naše obchodní oddělení, které Vám připraví nabídku na míru.