Videokonference

Nechajte vaše zamestnancov pracovať tvárou v tvár bez toho, aby trávili hodiny cestovaním. Zdieľajte obsah, myšlienky a stratégie. Tak rýchlo, ako potrebujete.

Videokonferencie môžete použiť pri poradách managementu podnikov, vládnych organizácií a ozbrojených zložiek. Obohacujú odborné semináre a kurzy, firemné školenia a výučbu v školách. Pravidelne sa používajú v medicíne, pri výskume aj projekčnej činnosti. Uplatniť ich možno aj pri marketingových, propagačných a kultúrnych podujatiach. Osvedčili sa dokonca aj v súdnej praxi.

V najjednoduchšom variante túto technológiu môžu využívať dve osoby. No existuje široká škála zariadení, ktoré umožňujú zapojovať do videokonferencií podstatne väčší počet účastníkov a pripojovacích bodov. Do videokonferencie sa môžu zapojiť aj stovky ľudí, ktoré technicky vysoko kvalitný prenos budú sledovať v sálach na premietacích plátnach aj veľkoplošných projektoroch.

Hlavné výhody videokonferencie:

 • úspory nákladov (časových aj finančných)  
 • zníženie skrytých nákladov
 • komunikácia "zoči-voči"
 • rýchlejšie, lepšie a efekíivnejšie riadenie
 • zvýšenie konkurencieschopnosti
 • väčšia operatívnosť

Ako využiť videokonferenciu:

 • komunikácia a riadenie vnútri organizácie
 • diaľkové vzdelávanie a štúdium
 • komunikácia s partnermi a technická podpora
 • vývoj produktov a riadenie projektov
 • vizuálne monitorovacie systémy
 • personalistika

Ako videokonferencia funguje?

Na prenos zvuku, obrazu a dát pre videokonferenciu treba použiť prenosové médiá. Ide predovšetkým o dátové spojenie prostredníctvom internetu. Kompatibilita jednotlivých videokonferenčných systémov je zaručená medzinárodným protokolom H.323.

Spojenie jednotlivých videokonferenčných systémov možno nadviazať ako:

 • point-to-point (z bodu do bodu)
 • point-to-multipoint (viacbodové spojenie)

Spojenie point-to-point sa uskutočňuje pomocou vlastných videokonferenčných zariadení, multipoint spojenie zasa pomocou videokonferenčných serverov, ktoré opäť môžu mať rôzne technické vykonanie podľa prenosového prostredia, v ktorom sú pravádzkované. Vzájomné prepojenie dvoch rôznych platforiem možno zabezpečiť pomocou videokonferenčných sieťových prvkov. Takto možno nadviazať spojenie napríklad zo siete ISDN do LAN/WAN a obrátene.

Na základe týchto moderných technológií ponúka telekomunikačná skupina ha-vel svojim klientom jednu z najúčinnejších foriem komunikácie súčasnosti a predovšetkým budúcnosti: videokonferenčnú službu.

Videokonferenčné služby poskytované našou spoločnosťou sú komplexné - z našej strany nejde iba o predaj alebo prenájom zariadení. Dodávame túto službu zákazníkovi v zodpovedajúcej kvalite, bez nutnosti zaoberať sa technickými zariadeniami a ich konfiguráciami, ktoré si žiadajú odpovedajúcu technickú gramotnosť. Absolútnou samozrejmosťou sú odborné konzultácie a zaškolenia zamestnancov klienta.

Službu možno prevádzkovať na platformách IP (Internet Protocol) s minimálnou rýchlosťou pripojenia  384 kbps a prostredníctvom rozhrania 108100 Ethernet alebo PCMCIA slot pre WLAN kartu. Druhá možnosť je použiť ISDN (Integrated Services Digital Network) s minimálnou rýchlosťou spojenia 128 kbps, prostredníctvom rozhrania BRI. V praxi to znamená, že zákazník môže pripojiť nielen na akýkoľvek koncový bod, ktorý preňho prevádzkujeme, no tiež s hociktorým koncovým bodom na svete, ktorý ponúka príslušnú konektivitu a zariadenia na celosvetovo používanou a uznávanom štandarde H.323.

Videokonferenčné služby  ponúkame v týchto modifikáciách:

 • neobmedzená prevádzka koncového bodu klienta bez tarify pre viacbodovú videokonferenciu s použitím videokonferenčného servera
 • neobmedzená prevádzka koncového bodu klienta so špeciálnou tarifou pre viacbodovú videokonferenciu s použitím videokonferenčného servera
 • neobmedzená prevádzka koncového bodu klienta s neobmedzeným limitom pre viacbodovú videokonferenciu

Bezpečnosť dátového prenosu vo videokonferenčnej službe a obmedzienie potenciálnej hrozby priemyselnej špionáže zabezpečuje kódovanie pomocou celosvetovo uznávaných šifrovaní DES (Data Encryption Standard) a AES (Advanced Encryption Standard).

Zaujíma vás služba? Kontaktujte naše obchodné oddelenie, ktoré vám pripraví ponuku na mieru.