Registračné číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00130

Názov projektu

Vytvorením Obchodnej, manažérskej a odbornej Akadémie ha-vel za získanie konkurencieschopnosti na českom trhu IT a telekomunikačných služieb vďaka vytvoreniu a udržaniu špičkovej kvality svojich ľudských zdrojov.

 

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť a zo štátneho rozpočtu Českej republiky.

 

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Dňa 22.12.2009 bolo podpísané Rozhodnutie o poskytnutí dotácie vydané ministerstvom práce a sociálnych vecí ako súčasť Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť na projekt „Vytvorením Obchodnej, manažérskej a odbornej Akadémie ha-vel za získanie konkurencieschopnosti na českom trhu IT a telekomunikačných služieb vďaka vytvoreniu a udržaniu špičkovej kvality svojich ľudských zdrojov”.

Cieľom projektu je vytvoriť a realizovať komplexné systematické vzdelávanie zamestnancov spoločnosti ha-vel internet s.r.o. zasadené v kontexte firemnej Obchodnej, odbornej aj manažérskej akadémie ha-vel, ktorá sa bude zameriavať na rozvoj mäkkých schopností a rozvoj vzdelávania technických a odborných kurzov a školení. Spoločnosť ha-vel internet s.r.o. je malá rýdzo česká spoločnosť, ktorá už na trhu IT a telekomunikačných služieb pôsobí vyše ako 13 rokov. V roku 2005 spoločnosť prešla reštrukturalizáciou s cieľom stanovenia nových pravidiel a kontroly procesov, zvýšenia efektívnosti činnosti a upevnenia tržnej pozície prostredníctvom zamerania na nové perspektívne segmenty.

Základom a kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim úspech firmy na IT a telekomunikačnom trhu je kvalita  špičkové know-how pracovníkov, rovnako obchodníkov ako aj programátorov a pracovníkov technických profesií. To sa úzko spája s potrebou a nevyhnutnosťou permanentného vzdelávania a sledovania vyvíjaných trendových technológií, zaobstarávania tejto špičkovej techniky a software, na čo sa viaže rad finančne veľmi náročných školení a kurzov. Vzhľadom na udržanie postavenia na trhu, ktoré v ostatnom čase zosiluje problémová ekonomická recesia, je spoločnosť ha-vel internet s.r.o. nútená zefektívniť všetky interné procesy a nastaviť systém vzdelávania tak, aby bol komplexný, poskytoval pridanú hodnotu, využíval znalosti a kvalitu svojich špičkových pracovníkov, bol pre nich súčasne motivačný, bránil fluktuácii a odlivu kvalitných pracovníkov (trh IT má vysokú fluktuáciu, čo je finančne náročné) a využíval inovačné prvky a formy vzdelávania..

Spoločnosť sa preto rozhodla v rámci projektu vytvoriť a realizovať 3 kľúčové akadémie, a to: Obchodnú akadémiu, zameranú na rozvoj pracovníkov obchodu a nákupu, Manažérsku akadémiu, zameranú na rozvoj stredného a top managementu, a Odbornú akadémiu, zameranú na rozvoj pracovníkov technického oddelenia.