Vrcholový manažment spoločnosti ha vel tvoria piati manažéri:

Pavel
Halfar

Konateľ spoločnosti

Aleš
Fremut

Obchodný riaditel

Radka
Bialá

Prevádzková riaditeľka

Lukáš
Plesník

Finančný riaditel

Robert
Šebek

Technický riaditel