Dátová sieť ha-vel

ha-vel prevádzkuje jednu z najrozsiahlejších opticko-rádiových sietí v Českej republike. Neustále sa rozširujúca dátová sieť pokrýva aktuálne viac ako 60 miest, vďaka čomu umožňuje poskytovanie širokého portfólia spoľahlivých telekomunikačných služieb. Starostlivo premyslená štruktúra siete umožňuje zamerať sa na vysoko kvalitné služby s pridanou hodnotou.

Chrbtica vášho podnikania