ha-vel Orbital

Už nikdy stratený hovor

Maximalizujte využitie príležitostí

Využívaním Call Centra ha-vel Orbital získate ďalšiu konkurenčnú výhodu pre svoju spoločnosť. Môžete zvýšiť spokojnosť svojich zákazníkov, keďže sa vám vždy dovolajú a vy budete vždy pripravení. Už nikdy stratený hovor. Aj zákazníka, ktorý sa ihneď nedovolal, možno úspešne kontaktovať, a vaše služby budú hodnotené ešte lepšie. Tlak trhu vás núti byť čoraz lepší a efektívnejší, a ha-vel Orbital Call Centrum je jeden z nástrojov, ako to dosiahnuť. Len naozaj efektívne riešenia pre zákaznícke centrum umožnia vašim operátorom komunikovať so zákazníkmi rýchlo a efektívne. Môžu pružne reagovať na ich požiadavky v čase volania a tiež aj úspešne sa vyrovnať so záťažou v čase, keď počet telefonátov prevyšuje počet operátorov, ale aj mimo taký čas.

Prínosy

vyššia účinnosť a efektivita zákazníckeho centra vďaka lepšiemu využitiu operátorov a konsolidácii viacerých služieb do jedného centra

► jednoduché riadenie a monitorovanie call centra

► monitorovanie a hodnotenie kvality a výkonnosti Call Centra - sada nástrojov na vytváranie výstupov a analýzu činnosti call centra umožňuje hodnotiť proces vybavovania jednotlivých hovorov a reagovať na vznikajúce situácie a potreby zákazníkov

► uľahčuje kontakt so zákazníkmi, integráciu s informačným systémom, jednoduché ovládanie a monitorovanie prevádzky call centra, účinné vyhodnocovanie činností zákazníckych centier

► serovanie hovoru podľa definovaných podmienok (smer, odkiaľ hovor prichádza, deň v týždni, pracovný čas / mimopracovný čas, identifikácia volajúceho,...)

► možnosť kombinovať dostupnosť zdrojov call centra s ľubovolnými ďalšími parametrami, využívať funkcie distribuovaného riešenia v systémoch rozmiestnených v niekoľkých lokalitách a maximálne využiť zdroje bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie

► personalizácia služby klientom prostredníctvom nasledujúcich funkcií:

Podpora špecializácie operátorov

Flexibilita pri smerovaní hovorov

Personalizácia operátorov

 

ORBITAL Computer Telephony Integration

Integrácia systémov výpočtovej techniky a telekomunikácií (CTI) v Call centrách zvyčajne znamená prevod informácie o volajúcom do informačného systému zákazníka tak, aby operátor vedel, kto mu volá v momente, keď prijíma hovor. Podľa konceptu ha-vel Orbital neznamená CTI iba prepojenie ústredne so serverom, no všetky služby, ktoré možno získať z komplexnosti informácií, ako napríklad informácie o poslednom hovore, záznam hovoru, automatické presmerovanie poza Call Centrum podľa parametrov v databáze, automatický výber jazykovej verzie IVR ponuky alebo operátora ovládajúceho príslušný jazyk podľa smeru prichádzajúceho hovoru alebo jazykového parametra v databáze. Na rozdiel od väčšiny ostatných riešení je ha-vel Orbital od začiatku vyvíjaný smerom na integráciu informačných technológií a telekomunikačných služieb, a preto vie ponúknuť veľa pokročilých funkcií a vlastností, vrátane takých, ktoré vyžadujete iba vy ako zákazník.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie kvôli bližším informáciám o službe ha-vel Orbital..