Najlepšie riešenie pre malé aj veľké firmy

Telekomunikácie sú jedným z kľúčov k úspechu dnešnej modernej firmy. ha-vel je osvedčený dodávateľ pre celý rad korporácií, ktoré aj vďaka našim službám komunikujú denne s tisíckami zákazníkov.

Pripravíme pre vás najlepšiu kombináciu služieb, ktoré naozaj potrebujete. Profesionálne a komplexné riešenia pre hlas, dáta, Internet, VPN a mnoho ďalších pre korporácie, stredné a veľké firmy. Či už sa jedná o priemysel, bankovníctvo, dopravy, stavebné firmy a dopravné spoločnosti, máme efektívne a dokonalé riešenie na mieru.

Spoločnosti, ktorým záleží na spoľahlivom partnerovi v oblasti, kde je profesionalita nevyhnutná, potrebujú skúseného, flexibilného a procesne založeného partnera. ha-vel vám zabezpečí komplexnú sadu služieb od poradenstva v telekomunikáciách po vybudovanie efektívneho telekomunikačného riešenia.


Prečo je rad veľkých korporácií práve s nami?

► Prekvapivé úspory nákladov na telekomunikácie
Zabudnite, koľko vaša spoločnosť vynakladá na telekomunikácie. Navrhujeme vám také riešenie, aby ste získali maximálnu možnú finančnú úsporu so zachovaním jestvujúcej alebo vyššej kvality služieb.

► Jedinečná dostupnosť všetkých služieb
Poskytujeme služby na vlastnej celoštátnej chrbticovej siete. Všetky technológie v sieti sú pod stálou kontrolou 24 hodín denne. Vieme všetko o tom, čo sa deje, a preto môžeme zmluvne garantovať limitné hodnoty kvalitatívnych parametrov služby. Technické a kvalitatívne vlastnosti a zálohy sme schopní v rámci technických možností veľmi flexibilne prispôsobiť vašim potrebám.

► Flexibilita riešenia
Ak chcete, postaráme sa o všetky vaše požiadavky. No máte možnosť nastaviť si vlastné hovory v sieti individuálne podľa potreby. V oblasti hlasových služieb nájdete všetko potrebné na nastavenie presmerovania, tvorbu IVR ponuky, blacklisty, hlasové správy a mnoho ďalších užitočných funkcií.

Pozrite si naše referencie