Infraštruktúra, hlas a dáta s vysokým stupňom zabezpečenia

Spoľahlivosť, granacia a kvalita sú pilierom služieb, ktoré dlhodobo poskytujeme orgánom štátnej a verejnej správy. V posledných rokoch zaznamenáva verejná správa zásadné zmeny.

Čoraz viac sa v organizáciách verejnej správy uplatňujú moderné techniky manažérskeho riadenia, vnútornej kontroly a vyhodnocovania kvality. Cieľovým stavom sa stáva maximálna orientácia na záýkazníka - občana, jeho potreby, a najmä včasnosť a spoľahlivosť poskytovaných služieb. Preto prinášame skúsenosti a stabilitu pre komunikáciu v štátnej a verejnej správe.

Medzi našich klientov patria orgány štátnej správy, miestnej samosprávy ako aj verejné inštitúcie. Títo zákazníci sa už presvedčili, že ha-vel prináša nadštandardnú kvalitu a prístup so zachovaním optimálnych cenových podmienok, nízkych prevádzkových nákladov s využitím pokročilých technológií. Presvedčte sa aj vy.

Zabezpečujeme pripojenie k internetu, dátové a hlasové služby, videokonferencie a množstvo ďalších služieb, ktoré zjednodušia prácu vo vašej organizácii. Kontaktujte nás a zistite, ako vám môžeme pomôcť zefektívniť fungovanie vašej organizácie. Vašim požiadavkám vyjdeme maximálne v ústrety.