Veřejná správa - Datové služby

Moderní organizace využívají moderní technologie

Moderní telekomunikační síť ha-vel umožňuje poskytovat vysoce kvalitní datové služby v rámci celé České republiky. Celá sít je pod neustálým odborným dohledem a nejmodernější aplikované technologie umožňují přenášet aktuální informace o stavu sítě až do řídícího centra společnosti. Tento model umožňuje společnosti ha-vel poskytovat služby s garantovanou dostupností. Smluvně garantujeme dohodnuté parametry datového přenosu a služby plně přizpůsobíme Vašim požadavkům (volitelná úroveň kvality služby, přenosová kapacita, topologie a propustnost). 

► K realizaci přístupových okruhů využíváme nejmodernějších telekomunikačních technologií s přenosovými kapacitami až 500 Mbps.

► Samozřejmostí je realizace záložních tras.

► Bezpečnost dat je zajištěna dvojnásobným kryptováním.

► Jediná přípojka stačí pro privátní sít, internetové, videokonferenční a hlasové služby.

► Naším standardem je smlouva o kvalitě poskytovaných služeb SLA s minimální garantovanou dostupností 99,5%. 

► Ethernetové předávací rozhraní,

► Aktivní i pasivní ochrana vnitřní sítě klienta, služba FIREWALL a FIREWALL REPORT.

► Možnost kombinace jednotlivých datových, hlasových nebo doplňkových služeb za výhodných bonusových podmínek.